Varnost in zdravje pri delu

• Izjave o varnosti z oceno tveganja

• Pregledi in preizkusi delovne opreme

• Meritve mikroklimatskih pogojev (temperatura, relativna vlažnost, gibanje     zraka) na delovnih mestih

• Meritve osvetlitve na delovnih mestih

• Meritve prahu, plinov in hlapov na delovnih mestih

• Meritve hrupa na delovnih mestih

• Izobraževanje in usposabljanje za varno delo

• Izdelava varnostno tehnične dokumentacije

• Svetovanje

    Vstopi v kontakt z nami

    Pošlji povpraševanje

    V.E.P.T Rakičan d.o.o.

    Cilj podjetja je spodbujati in zagotavljati pozitiven odnos glede naraščajočih problemov v zvezi z delom in bivanjem.

    Pisarna